Duguláselhárítás logó

Duguláselhárítás, szennyvíz, galambürülék,
takarítás, fertőtlenítés

0670-545-1869

Budapesten Ingyenes Kiszállás! Díjmentes Árajánlat!

Duguláselhárítás ecettel és szódabikarbónával

Baleset, tűzmegelőzés: 06-70-545-1869

Gyakori duguláselhárítási módszer az ecet szódabikarbónával. Nagyon hatékony amennyiben a szifonban van a dugulás. A két anyag, amikor találkozik egymással, reakcióba lépnek, és egy pezsgés következtében oxigén szabadul fel, melyet kihasználva bomlaszthatjuk a dugulást. De miért csak a szifonban érünk el vele eredményt?

A szifonban, legyen az mosdó, kád, zuhanyzó, mosogató, kb. 2-4 dl víz van. Itt tapadt meg a dugulást okozó papír zsebkendő, törlőpamacs, hajszál, borotva gél, vagy ételmaradék. Ehhez adjuk hozzá a szódabikarbónánkat, és a 10-20%-os fél liter ecetünket. Mellyel általában eredményt szoktunk tudni elérni, a vízzel való hígulásunk ellenére. De mi a helyzet, ha a dugulásunk 5-10, vagy akár 15 méterre van a csőszakaszban? Mennyi víz is van ezen a lefolyószakaszban? Mennyire is hígulna fel a keverékünk, azaz az ecet szódabikarbónával? Már amennyire eljutna a dugulásig, hogy ott kifejtse a hatását. De mitől is jutna el a dugulásig, ha egyszer dugulás van? Így átgondolva belátható, hogy hatástalan ez a módszer. A szifon könnyedén tisztítható, de egyébként szakember a tartós megoldás a duguláselhárításra: 06/70-545-1869

Sósav

A rosszabbik próbálkozás a sósav. Nem írom le még egyszer az eredményességét, de ugyan az, mint az ecetnek a szódabikarbónával. A különbség csak az, hogy maró hatása van külsőleg /bőrre, szemre/, és belsőleg, belélegezve. Ezt természetesen a házigazda sem bírja, ezért már hívja a szakembert, mivel Ö maga már nem tud mit kezdeni a dugulással, és az akár 1 liter sósav gőzével. Ránk hárul a veszélyes anyaggal való megküzdés. A sósav közelében dolgozunk belélegezve, és a munkavégzésünk kapcsán a fröcskölésnek kitéve magunkat. Mert megfeledkeztek a következőkről:

Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz tűzveszélyes folyadékot (gázt, gőzt) tartalmaz, a csatornahálózatot berobbanás ellen az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával vízzárral szakaszokra kell bontani.

TŰZTÁVOLSÁG, TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT, TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK OSZTÁLYBASOROLÁSA

Tűztávolság:

az építmények között olyan tűztávolságot kell tartani, hogy a keletkezett tűz vagy robbanás a szomszédos építményeket ne veszélyeztesse, a veszélybe került személyek eltávozása, illetve eltávolítása, valamint a tűzoltó egységek zavartalan felvonulási és működési lehetősége biztosítva legyen.

Nagyon sok valós és megjátszott katasztrófafilmet láthattunk, ahol a csatornarendszeren keresztül keletkezett a katasztrófa. Természetesen nem az 1 liter sósavról beszélek, csak arról, hogy gondoljuk át, mitől is jutna el a dugulásig, és mekkora mennyiség kellene belőle, hogy kiszorítsa a vizet /de hova is ha egyszer dugulás van/, hogy megőrizze a maró hatását?

Az építményt csak a használatbavételi ( üzemeltetési, működési ) engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ez pedig nem a sósavval való locsolás! Egy nagyobb társasháznál ahol már van garázsszint, de éttermeknél, cukrászatban már előírhatják a zsírfogó tartály kiépítését. Teljes dugulást tud okozni egy ilyen nagyüzemi felhasználásból eredő zsír, krém és olaj letapadása a csőfalakon. Ezért szükséges a zsírfogó kiépítése és az évenkénti tisztítása, veszélyes anyagként való kezelése.

Tűzállósági fokozat:

az építményt vagy annak tűzszakaszát tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően az alábbi I-V tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani.

a.) " A - B " tűzveszélyességi osztály esetén I - II.

b.) " C " " " " I - III.

c.) " D " " " " I - IV

d.) " E " " " " I - V

A tűzállósági fokozatokkal összefüggő követelmények feleljenek meg a vonatkozó állami szabványoknak ( MSZ 595 / 1 - 4 / 79. Építmények tűzvédelme )

Tűzveszélyességi osztályok:

a tűzveszélyességi osztályba sorolás alapján lehet meghatározni,

- az épületek tűzállósági fokozatát

- a tűzszakaszok nagyságát

- a megengedhető tűzterhelés mértékét

- a tűzvédelmi rendelkezések szigorúságát

- azt, hogy a munka során az adott helyiségben, stb. milyen tevékenységet, és hogyan szabad végezni.

Hallottam már olyat, hogy a szennyvíz vezetéken keresztül szabadultak meg a fáradt motorolajtól, mondván, hogy bő vízzel hígítva nem okoz problémát. Nem számolva nagyon sok tényezővel.

De a használt sütőfolyadékot /sütőolaj, sütőzsír/ sem szabad a lefolyórendszerbe önteni. Aki ezt teszi, számolhat egy gyorsan kialakuló teljes keresztmetszeti elzsírosodás általi makacs dugulásra. Nem véletlenül kötelező az éttermek, nagyüzemi főzőlétesítményeknek a zsírfogó tartály kiépítése.

A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, a tevékenységet, veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, szabadtereket, tűzszakaszokat, épületeket, létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes - "A"

Tűz és robbanásveszélyes - "B"

Tűzveszélyes - "C"

Mérsékelten tűzveszélyes - "D"

Nem tűzveszélyes - "E"

TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATBA VALÓ SOROLÁS

( rövidítése: vf = veszélyességi fokozat )

Tűzveszélyességi fokozat:a tűzveszélyes folyadékot lobbanáspontja alapján sorolják veszélyességi fokozatba. Ezeket a folyadékokat TILOS a csatornába, szennyvízhálózatba engedi, önteni.

Megtörtént eset! A csatornába tűzveszélyes anyagot öntöttek. De a sors fintora, ahogy mondani szokták, rossz időben voltak, rossz helyen, azaz rosszkor dolgoztak rossz időben. Pedig csak a munkájukat végezték, vagyis úgy 150 méterre a csatornafedelet javította két hegesztő. A hegesztés következtében berobbant a gyúlékony anyag, a csőben levő gőzzel együtt, és a két csatornanyílásnál több méter magasra csaptak fel a lángok. Úgy gondolták, hogy úgyis lefolyik és mi baj lehet? Hát lett.

CSATORNATISZTÍTÁS BUDAPESTEN, CSATORNAMOSÁS WOMA TISZTÍTÁS.

06-70-545-1869

DUGULÁSELHÁRÍTÁS BUDAPESTEN, éjjel-nappal, non-stop, 0-24, ólcsón.

A tűzveszélyes folyadékok veszélyességére a lobbanási pont a jellemző érték, amely alapján azokat I-IV. tűzveszélyességi fokozatba soroljuk. Minél alacsonyabb a lobbanási pont, annál veszélyesebb a folyadék.

I-es vf - ba tartozik az a tűzveszélyes folyadék - az etilalkohol kivételével - amelynek zárttéri lobbanáspontja 20 C fok alatt van ( benzin ),

II-es vf - ba sorolandó az amelynek zárttéri lobbanáspontja 20 Co-nál nagyobb, de nyílttéri legfeljebb 50 Co ( pl:lakkbenzin, etilalkohol ),

III-as vf - ba sorolandó az, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 50-100 Co-ig terjed ( pl: gázolaj ),

IV-es vf - ba sorolandó az, amelynek lobbanáspontja 150 Co felett van, de még folyadék ( pl: nehéz olajok, pakura, fűtőolaj )

A vf határozza meg a tűzveszélyességi osztályt, a veszélyességi fokozattól függően soroljuk a helyiséget tűzveszélyességi osztályba.

TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK TÁROLÁSA, KEZELÉSE

A tűzveszélyes folyadékot csak szabványos, vagy az arra illetékes hatóság által elfogadott szállítóedényben - üvegballon, , műanyag kanna, hordó, üzemanyag- kanna- és tartályban tárolhatók.

E tevékenység végzésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki 18. életévét betöltötte, és tűzvédelmi szakvizsgát tett, és erről bizonyítványt kapott.

A tárolóedényen feltüntetett jelzések:

Az I. vf - ba sorolt folyadék tárolóedényét, vagy csomagolóanyagot " Fokozottan tűz és robbanásveszélyes.

A II. vf - ba sorolt folyadék tárolóedényét " Tűz és robbanásveszélyes "

A III. vf - ba sorolttól lefelé " Tűzveszélyes " felirattal, továbbá a folyadék nevével, veszélyességi fokozattal és lobbanási ponttal kell ellátni.( pl: benzin, I. vf. 15 Co ).

Az edények - az üresek is - állandóan légmentesen zártak legyenek. Nem lehet olyan helyen tárolni ahol illetéktelen hozzáférhet, vagy ahol tüzelnek, dohányoznak, nyílt lángot használnak. A helyiséget zárva kell tartani.

Még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni:

Nyílt láng használatával járó munkavégzés:

1. Nyílt láng használatával járó munkát tilos végezni az " A és B " tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, továbbá ott, ahol éghető gáz, vagy tűzveszélyes folyadék gőze olyan mennyiségben fordulhat elő, ahol abból robbanásveszélyes elegy keletkezhet, valamint olyan helyen, ahol nyílt láng használatával járó munka tűzveszélyt okozhat.

2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, és erre a célra kijelölt és engedélyezett helyen szabad végezni.

3. Nyílt lánggal járó munkát csak megfelelő képesítéssel, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, a tűzvédelmi szabályokra kioktatott dolgozó végezhet, kifogástalan állapotú berendezéssel, illetve munkaeszközzel.

4. Szabadban tüzelőberendezést használni és tüzet gyújtani csak szélcsendes időben és olyan helyen szabad, ahol a környezetet nem veszélyezteti.

5. Szabadban a tüzelőberendezés elhelyezésénél, valamint a tűzgyújtásnál nem éghetőtető héjazatú épülettől legalább 10 m távolságot kell biztosítani. Éghető tető héjazatú épülettől, éghető anyagtól legalább 15 m az a távolság, ami megengedhető.

A szabadban használt tüzelőberendezést és a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és ha azokra nincs szükség, haladéktalanul el kell oltani.

Ez egy kis részlet a veszélyes anyagok kezelésére. Természetesen a mindennapjainkban a munkánk során nem találkozunk ilyen veszéllyel, de sósavval igen. Így itt szeretnék minden kedves látogatómat megkérni a saját és mások védelmére, hogy ne használja a sósavat duguláselhárításra. Eredményessége nulla, de a veszélye leírhatatlan. Tapasztalatból beszélek, és nem szeretném megrémiszteni önöket. Köszönettel: 06-70-545-1869

Duguláselhárítás, csatornatisztítás Budapesten

Dugulás utáni takarítás, fertőtlenítés tisztítás. Csatornázás. Kamerás csővizsgálat. Csőtörés keresés, bemérés. Woma, womázás. Szennyvíz akna takarítás tisztítás. Kamerás bevizsgálás. Gyökérvágás, gyökértelenítés, dugulás megszüntetése. Csőgörény használata. Duguláselhárítás falbontás nélkül. Zsírtalanítás, duguláselhárítás hétvégén. Csatornamosás, csatornaszag megszüntetése, szaktanácsadás. Garancia, olcsón, azonnal, kiszállási díj nélkül.

Csatornaépítés, csatornatisztítás, dugulás utáni takarítás tisztítás fertőtlenítés, és extrém takarítás. És fertőtlenítés. Csatornázás, kamerás csővizsgálat, csőtörés keresés Budapesten. Woma. Szennyvíz akna takarítás, és kamerás csőbevizsgálás. Gépi gyökérvágás, és gyökértelenítés, a dugulás elhárítása véget. Gépi csőgörény használata szakemberrel, falbontás nélkül. Zsírtalanítás minden lefolyóban, duguláselhárítás éjjel. Dugulás ünnepnap, csatornamosás, csatornaszag megszüntetése éjjel. Szaktanácsadás, garancia vállalása, olcsón. Duguláselhárítás házilag, duguláselhárítás ecettel és szódabikarbónával. Csatornaépítés. Darálós wc, geberit wc javítás, magasnyomású mosás tisztítás. Vízszerelés, és csőtörés bemérése, csőtörés javítása. Étteremi zsírfogó medence takarítása, Csatornaépítés földmunkával. Csatornaszag megszüntetése. Szennyvíz csatornaeldugulás, víz szivattyúzás. Szennyvíz szivattyúzás, veszélyes anyag szállítás. lomtalanítás, dugulás utáni lomtalanítás. Szakember, és csőtörés feltárása javítása. Duguláselhárító gép használata, womás mosatás. Hibakeresés, vízhálózatra, szaktanácsadás, csődugulás. 06-70-545-1869

További írások